Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (1)

Zabezpieczenie alimentów – jak i kiedy?

Obecnie postępowania sądowe niejednokrotnie ciągną się latami, warto zatem wraz z pozwem złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Zabezpieczenie jest formą tymczasowego rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania, zarówno w sprawie o rozwód, alimenty, czy podwyższenie alimentów, dzięki której możesz zapewnić zarówno sobie jak i dziecku środki utrzymania już od momentu złożenia pozwu. Teoretycznie można wnieść o wydanie tego typu postanowienia jeszcze przed wszczęciem głównego postępowania w sprawie, jednak nasza praktyka pokazuje, iż najczęściej wniosek składany jest wraz z pozwem.

Sama treść wniosku nie należy do szczególnie skomplikowanych, albowiem w przypadku roszczeń alimentacyjnych wystarczy jedynie uprawdopodobnić roszczenie, czyli opisać sytuację materialną obu stron, wskazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i uzasadnić wysokość żądanej kwoty.

Wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia alimentów jest dla Ciebie korzystne przynajmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim nie musisz czekać na środki finansowe do czasu wydania przez sąd wyroku. Wynika to z faktu, iż tego typu postanowienie jest natychmiast wykonalne i uprawnia do domagania się zapłaty wskazanej w nim kwoty alimentów zgodnie z jego treścią od dnia jego wydania. W przypadku braku realizacji postanowienia przez obowiązanego do alimentacji możesz skierować sprawę do komornika. Ponadto, wysokość kwot zabezpieczonych alimentów może wskazywać także w jakiej wysokości raty alimentacyjne zostaną zasądzone przez sąd w wyroku. Z naszego doświadczenia wynika, że różnice pomiędzy kwotą rat alimentacyjnych zabezpieczonych w toku postępowania, a kwotą zasądzoną są nie wielkie, a w przeważającej większości przypadków alimenty ustalane są na porównywalnym poziomie.

Wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu wniosku, ale w praktyce ta kwestia różnie wygląda. Wszystko zależy bowiem od praktyki przyjętej w danym sądzie, czy konkretnego sędziego.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji skontaktuj się z nami!

Autorką artykułu jest Izabela Pączek – adwokat, dr nauk prawnych, właściciel Kancelarii

Możliwość komentowania została wyłączona.