Wygrana z Santanderem!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2023 r., I C 888/20 zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę kwotę 48.312,61 zł or ...