Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r., I C 783/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z dnia ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r., I C 909/23 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z dnia 2 ...