Wygrana z Santanderem!

✅Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 1653/19 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego no ...

Masz problem z WIBOR?

✅Po trzeciej podwyżce stóp procentowych w grudniu 2021 r. zgłosił się do Kancelarii Klient z prośbą o analizę umowy kredytu w złotówkach. ✅Po zapoznaniu si ...

✅

Wygrana z PKO BP!

✅Sąd Apelacyjny w Łodzi Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 39/22 zmienił zaskarżony przez obie strony wyrok Sądu Okręgoweg ...