Jeśli spłacasz kredyt w złotówkach, oparty na wskaźniku WIBOR skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, czy możemy Ci pomóc!

Według naszych analiz zastrzeżenia i wątpliwości wzbudza sposób ustalania wskaźnika WIBOR, który zabezpiecza przede wszystkim interes oraz ryzyko ekonomiczne banków, a nie klienta. Stosowana metodologia oraz zbiór danych będących podstawą ustalania wysokości wskaźnika rodzi bardzo duże zastrzeżenia, albowiem WIBOR nie oddaje rzeczywistego kosztu, po jakim banki pozyskują finansowanie, a więc nie oddaje istoty wskaźnika. Powyższe prowadzi do wniosku, że banki w stosowanych przez siebie wzorcach umownych posługiwały się niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Dodatkowo, należy uznać, iż w trakcie zawierania umowy kredytobiorcom nie udzielano informacji pozwalających na dokonanie swobodnej i przemyślanej decyzji odnośnie do ryzyka jakie wiąże się z zastosowaniem przez bank wspomnianego wskaźnika referencyjnego. Kredytobiorcy nie byli informowani o tym, czym jest WIBOR ani w jaki sposób jest on ustalany.

W zakresie możliwości prowadzenia sporów z bankami proponujemy następujące możliwości podjęcia walki na drodze sądowej, w tym m.in.:

Możesz nam zaufać! Jesteśmy jedyną Kancelarią na terenie województwa podkarpackiego rekomendowaną przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Sprawdź to tutaj: KLIK