Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., XXVIII C 13926/21 ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 401.948,25 zł i 18.757,65 CHF wraz z odsetkami ustaw ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2024 r., I C 1836/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z dnia 5 września 2008 r., zawarta pomiędzy naszą Klientką a  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem P ...