Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (17)

Czym różni się ograniczenie władzy rodzicielskiej od jej pozbawienia?

W naszej praktyce bardzo często spotykamy się z tematem władzy rodzicielskiej, który pojawia się przede wszystkim w postępowaniu o rozwód, ale także coraz częściej w sytuacji, gdy dzieci pochodzą ze związków partnerskich.

Władza rodzicielska obejmuje szereg zarówno praw, ale również i obowiązków rodziców wobec dzieci. Nie ulega wątpliwości, że dzieci pozostają pod władzą rodzicielską rodziców aż do osiągnięcia pełnoletności. Jeśli potomstwo pozostaje pod wspólną opieką rodziców, o istotnych sprawach dzieci mają obowiązek zawsze rozstrzygać wspólnie.

Problem ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej może pojawić się, gdy dochodzi do rozłączenia rodziców. Wówczas – w przypadku braku porozumienia – sąd rozstrzygnie któremu z rodziców powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej, a któremu sprawowanie tej władzy . Druga z sytuacji, w której jest możliwe ograniczenie władzy rodzicielskiej to zagrożenie dobra dziecka, wówczas sąd rodzinny może także zobowiązać rodziców do określonego postępowania, a nawet do uczęszczania na terapię rodzinną, a nierzadko nakłada nadzór kuratora sądowego.

Najdalej posuniętą ingerencją sądu w prawa rodzicielskie jest pozbawienie władzy rodzicielskiej. Najczęstsze przypadki, to:

  • Niemożność sprawowania władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody np. przewlekła choroba, wysoki wymiar kary pozbawienia wolności,
  • Nadużywanie władzy rodzicielskie np. przemoc fizyczna, psychiczna, zmuszanie do pracy wykraczającej poza możliwości dziecka
  • Rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich objawiające się np. brakiem zainteresowania dzieckiem, czy chociażby uporczywym niewywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego.

Warto wiedzieć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodzica od obowiązku alimentacyjnego. Dziecko zachowuje również prawo do dziedziczenia. Dodatkowo, o czym często zapominamy, rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji skontaktuj się z nami!

Autorką artykułu jest Klaudia Kosiba – aplikant adwokacki; z Kancelarią związana od listopada 2020 roku

Możliwość komentowania została wyłączona.