Wygrana z Bankiem Millenium!

✅Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 7 października 2022 r., I C 158/22 ustalił, że między kredytobiorcami a Bankiem Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie nie istnieje stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy kredytu hipotecznego.

✅Jednocześnie sąd zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 121 962,95 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 września 2022r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.

✅Jest to absolutny rekord pod względem czasu trwania procesu. Pozew złożony 11 marca 2022 r. i jesteśmy przekonani, że sprawa zakończyłaby się już wcześniej, ale bank powołał “etatowego świadka”, który na pierwszym terminie rozprawy w czerwcu się nie pojawił.

✅Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.