Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 13 września 2023 r., I C 1508/22 ustalił nieważność umowy dawnego Ge Monety Banku i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ...