Wygrana z mBankiem!

Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt I C 252/20 zasądził na rzecz Klientów Kancelarii kwotę 150 167,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 maja 2020 r.Postępowanie dotyczyło umowy mBank - Multip ...