Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r., I C 783/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z dnia 27 sierpnia 2007 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 94 062, 16 ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r., I C 909/23 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z dnia 2 października 2008 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 35.897,22 ...