Wygrana z Bankiem BPH!

Sąd Rejonowy w Przeworsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 stycznia 2023 r., I C 267/20 ustalił, że umowa kredytu “frankowego” zawarta z ówczesnym Ge Money Bankiem jest nieważna i zasądził od banku BPH S.A. łącznie kwotę 41.569,92 zł – sumę wszystkich wpłat dokonanych przez powodów.

✅Dodatkowo sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od 24 czerwca 2020 r. i zwrot kosztów procesu poniesionych przez naszych Klientów.

✅Warto zaznaczyć, że saldo kredytu wg banku na dzień dzisiejszy nadal wynosi ok. 33 000,00 zł, czyli praktycznie kwotę tożsamą z kwotą udzielonego kredytu pomimo jego regularnego spłacania od 2006 r.!

✅Postępowanie trwało od 29 maja 2020 r. Sąd przesłuchiwał świadków, został także przeprowadzony dowód z opinii biegłego sądowego.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.