Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r., I C 1760/21 ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy naszymi Klientami a GE Money Bankiem nie istnieje z powodu jej nieważności. Sąd zasądził od pozwanego rzecz kredytobiorców k ...

Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 4 grudnia 2023 r., I C 692/23 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Ge Money Bankiem, obecnie: BPH S.A. Sąd zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu.  Postępowanie trwało od 24 lipc ...

Wygrana z BPH!

Korzystny wyrok dla „frankowiczów” w sprawie przeciwko BPH SA (umowa dawnego Ge Money Banku)!Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 13 lipca 2023 r., I C 2022/21 ustalił, że stosunek prawny wynikający z zawartej w dniu 15 grudn ...