Prawomocna wygrana z mBankiem!

Z radością informujemy o kolejnym prawomocnym wyroku uzyskanym przez Kancelarię dla Klientów posiadających kredyt “frankowy”!

✅Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 stycznia 2023 r. I ACa 1700/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku Białej I Wydział Cywilny z dnia 13 października 2021 r. I C 195/21 i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
✅O wyroku Sąd I Instancji informowaliśmy tutaj:
Nieważność umowy BreBank „Multiplan” obecnie mBank!

✅Całe postępowanie trwało od 5 lutego 2021 r., samo postępowanie apelacyjne od 16 grudnia 2021 r.
✅Wyrok prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.