Prawomocna wygrana z PKO!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 21 września 2023 r. I ACa 228/23 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 26 października 2022 r., sygn. akt I C 372/21 w którym ustalono nieważność umowy zawartej przez Naszych Klientów z PKO BP S.A. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Pozew złożony 10 III 2021 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.