Wygrana z mBank!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., I C 441/23 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” z dnia 17 kwietnia 2008 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11 ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 r., I C 698/22 ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 136.661,65 zł i 11.209,34 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 7 lutego 2024 r., I C 323/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego Własny Kąt jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 152.726,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźni ...

Wygrana z mBankiem!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 grudnia 2023 r., I C 330/23 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym BRE Bankiem, obecnie mBank S.A. Sąd zasądził także na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 222 000,00 zł wraz z ustawowymi ods ...