Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r., I C 783/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z dnia 27 sierpnia 2007 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 94 062, 16 ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., XXVIII C 13926/21 ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 401.948,25 zł i 18.757,65 CHF wraz z odsetkami ustaw ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 stycznia 2024 r., I C 1333/23 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z dnia 27 lipca 2007 r., zawarta pomiędzy naszymi Klientami a  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem ...