Wygrana z BPH!

Korzystny wyrok dla „frankowiczów” w sprawie przeciwko BPH SA (umowa dawnego Ge Money Banku)!Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 13 lipca 2023 r., I C 2022/21 ustalił, że stosunek prawny wynikający z zawartej w dniu 15 grudn ...