Prawomocna wygrana z Bankiem Millenium!

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny wyrokiem z dnia 19 września 2023 r. V ACa 1778/22 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 4925/21 w którym ustalono nieważność umowy zawartej przez Naszych Klientów z Bankiem Millenium S.A.
Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie oraz uwzględnił złożony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzut zatrzymania.
Sąd zasądził na rzecz naszych Klientki także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Pozew złożony 6 VI 2021 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.