Prawomocna wygrana z mBankiem!

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o kolejnym PRAWOMOCNYM wyroku uzyskanym przez Kancelarię w sprawach tzw. “frankowiczów”!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 r. I ACa 321/21, I ACz 148/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, którym to wyrokiem sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 150 167,51 zł tytułem tzw. “odfrankowienia”. Sąd Apelacyjny uznał również zażalenie na koszty procesu zawarte w wyroku I instancji za zasadne i zmienił wyrok obciążając bank w całości kosztami procesu w tym także za instancję odwoławczą. Niestety zmianie uległa data naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie – w tym zakresie Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził odsetki od daty 9 grudnia 2022 r. (data pouczenia powodów o skutkach nieważności na rozprawie apelacyjnej).

To przypadek sprawy, gdzie Klienci dopiero po spłaceniu kredytu i sprzedaży nieruchomości pozwali bank. O sprawie informowaliśmy tutaj:
Wygrana z mBankiem!

Wyrok prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.