Nieważność umowy PKO BP!

Na zakończenie roku, który w Naszej Kancelarii zdecydowanie należał do “frankowiczów” najnowszy korzystny wyrok dotyczący umowy kredytu hipotecznego MIX!

✅Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r., I C 843/22 ustalił, nieważność umowy i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 90 746,63 zł i 2 072,10 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

✅Należy podkreślić, że z uwagi na ciężką sytuację materialną kredytobiorcy zostali zwolnieni od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości!
✅Sprawa prowadzona jest przez Kancelarię pro bono.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.