Wygrana z mBankiem!

Korzystny wyrok dla „frankowiczów” w sprawie przeciwko mBank w 11 miesięcy!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 lipca 2023 r., I C 766/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” z 2006 r. zawarta pomiędzy Naszymi Klientami jest nieważna i nie wiąże powodów i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 28 października 2022 r. oraz zwrot kosztów procesu.

Postępowanie trwało od 7 września 2022 r.

Początkowo pozew został skierowany do Warszawy, przez 7 miesięcy czekaliśmy na wydanie jakiegokolwiek zarządzenia w sprawie dlatego ostatecznie powództwo w Warszawie zostało cofnięte i pozew złożony wg miejsca zamieszkania kredytobiorców. Zapewne gdyby Klienci zostali z procesem w Warszawie nie cieszyliby się już dzisiaj z wygranej!

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.