Wygrana z BNP!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 6 grudnia 2023 r., I C 1866/22 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym BGŻ, obecnie BNP Paribas Bank Polska i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich kwot wpłaconych w związku z realizacją umowy  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2023 r. oraz zwrot kosztów procesu. Postępowanie trwało od 14 listopada 2022 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.