Prawomocna wygrana z Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny, Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 grudnia 2023 r., I ACa 353/22 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia z dnia 2 marca 2022 r., sygn. akt I C 176/21 ustalającym nieważność 2 umów zawartych z dawnym Polbankiem, obecnie: Raiffeisen Bank International AG.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.