Wygrana z BNP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 7 lutego 2024 r., I C 1087/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z d. BGŻ jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 114.676,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za ...

Wygrana z BOŚ!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r., I C 1356/23 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. zawartej pomiędzy naszymi Klientami i  Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z ...

Wygrana z BNP!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 6 grudnia 2023 r., I C 1866/22 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym BGŻ, obecnie BNP Paribas Bank Polska i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich kwot wpłaconych w związku z realizacją ...

Wygrana z mBankiem!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 grudnia 2023 r., I C 330/23 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym BRE Bankiem, obecnie mBank S.A. Sąd zasądził także na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 222 000,00 zł wraz z ustawowymi ods ...