Prawomocna wygrana z Santanderem!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Wydział I Cywilny w dniu 6 grudnia 2023 r., I ACa 234/22 wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydział Cywilny z dnia 19 stycznia 2022 r., I C 407/20, w którym Sąd I Instancji ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Kredyt Bankiem, obecnie: Santander Bank Polska S.A.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.