Wygrana z Bankiem Millenium!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 5 września 2023 r., XXV C 3378/20 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millenium i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 września 2020 r. oraz zwrot kosztów procesu. Postępowanie trwało od 1 października 2020 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.