Wygrana z BPH!

Korzystny dla “frankowiczów” wyrok w sprawie przeciwko BPH SA (umowa dawnego Ge Money Banku)!

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym z dnia 31 sierpnia 2023 r., XV C 1611/21 ustalił nieważność umowy dawnego Ge Money Banku i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 30 lipca 2021 r. oraz zwrot kosztów procesu.

Postępowanie trwało od 11 sierpnia 2021 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.