Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 marca 2024 r., I C 783/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z dnia 27 sierpnia 2007 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 94 062, 16 ...

Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 września 2023 r., I C 1558/21 zasądził na rzecz Klientów kwotę 127 450,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 czerwca 2021 r. oraz zwrot kosztów procesu. Postępowanie dotyczyło kred ...

Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 13 września 2023 r., I C 1508/22 ustalił nieważność umowy dawnego Ge Monety Banku i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ...

Wygrana z BPH!

Korzystny dla "frankowiczów" wyrok w sprawie przeciwko BPH SA (umowa dawnego Ge Money Banku)!Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym z dnia 31 sierpnia 2023 r., XV C 1611/21 ustalił nieważność umowy dawnego ...

Wygrana z ING!

Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 25 lipca 2023 r., I C 1025/21 wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano – Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r. zawarta pomiędzy naszą Klientką a ING Bankie ...