Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2024 r., I C 1836/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z dnia 5 września 2008 r., zawarta pomiędzy naszą Klientką a  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie, jest nieważna w całości.

Sąd zasądził na rzecz Klientki zwrot wszystkich kwot wpłaconych w związku z realizacją umowy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 listopada 2022 r. (data przedsądowego wezwania do zapłaty) oraz zwrot kosztów procesu.

Postępowanie trwało od 10 listopada 2022 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.