Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r., I C 1760/21 ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy naszymi Klientami a GE Money Bankiem nie istnieje z powodu jej nieważności. Sąd zasądził od pozwanego rzecz kredytobiorców k ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 r., I C 698/22 ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 136.661,65 zł i 11.209,34 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 7 lutego 2024 r., I C 323/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego Własny Kąt jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 152.726,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźni ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6 lutego 2024 r., I C 41/23 ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 50.769,67 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2023 r. d ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2024 r., I C 1836/22 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z dnia 5 września 2008 r., zawarta pomiędzy naszą Klientką a  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem P ...