Wygrana z BPH!

Korzystny wyrok dla „frankowiczów” w sprawie przeciwko BPH SA (umowa dawnego Ge Money Banku)!
Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 13 lipca 2023 r., I C 2022/21 ustalił, że stosunek prawny wynikający z zawartej w dniu 15 grudnia 2006 r. pomiędzy Naszymi Klientami a GE Money Bank SA w Gdańsku (poprzednikiem prawnym pozwanego Banku BPH SA w Gdańsku) umowy kredytu nie istnieje z uwagi na nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 sierpnia 2021 r. oraz zwrot kosztów procesu. Postępowanie trwało od 30 sierpnia 2021 r. Wyrok nieprawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.