Wygrana z Bankiem Millenium

Kolejny korzystny wyrok dotyczący wzorca umownego stosowanego przez Bank Millenium!

✅Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 listopada 2022 r. (XXVIII C 7665/22) w pkt I ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 20 listopada 2007 r. nr KH/3010//09/2007 zawarta między powodami a stroną pozwaną Bank Millennium SA w Warszawie, nie jest dla powodów wiążąca a zatem jest nieważna w następujących postanowieniach: § 2 ust 2 umowy, § 7 ust 1 umowy.

✅W pkt II wyroku sąd ustalił, że w związku z nieważnością postanowień wskazanych w pkt 1 powyższa umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powodów bezskuteczna (nieważna). Kolejno sąd zasądził od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie całą kwotę dochodzoną pozwem tym także z tytułu spłat opłat dodatkowych wynikających z ubezpieczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia zapłaty (data pouczenia powodów przez sąd). Sąd w całości obciążył bank kosztami procesu w tym kosztami postępowania zażaleniowego.

✅Bardzo cieszy szybki czas rozpoznania sprawy! Pozew wpłynął do sądu początkiem kwietnia 2022 r.

✅Ponieważ początkowo powodowie nie uzyskali postanowienia o zabezpieczeniu złożone zostało zażalenie i dopiero sąd w innym składzie zmienił zaskarżone postanowienie i udzielił powodom zabezpieczenia powództwa.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.