Prawomocna wygrana z Santanderem!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2023 r. I ACa 774/22 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia 5 lipca 2022 r. w którym ustalono nieważność umowy zawartej przez Naszych Klientów z Kredyt Bankiem obecnie: Santander Bank Polska S.A.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok jedynie w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie przyjmując datę 6 lipca 2022 r. – dzień po pouczeniu kredytobiorców odnośnie skutków związanych z nieważnością umowy.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszone przez bank w apelacji zarzutu zatrzymania i potrącenia – bank argumentował, że przesłał treść apelacji bezpośrednio do Naszych Klientów, jednak ostatecznie nie przedstawił żadnego dowodu, że kredytobiorcy treść pisma otrzymali.

Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.