Wygrana z Santanderem!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 r., I C 693/22 ustalił, że umowa kredytu „frankowego” zawarta z dawnym Kredyt Bankiem jest nieważna i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonanych przez naszą Klientkę.

  • Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie i zwrot kosztów procesu poniesionych przez naszych Klientów.
  • Postępowanie trwało od 19 października 2022 r.
  • Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.