Prawomocna wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 r., I Ca 91/23 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 11 stycznia 2023 r., I C 267/20.
Sąd II instancji zmienił wyrok w zakresie daty naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, przyjmując datę 12 stycznia 2023 r.-dzień następny po pouczeniu kredytobiorców odnośnie skutków związanych z nieważnością umowy.
Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Pozew złożony 29 V 2020 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.