Prawomocna wygrana z Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 listopada 2023 r., I ACa 1852/22 na skutek apelacji zmienił niekorzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Warszawie z dnia 10 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 2032/20, w ten sposób, że ustalił nieważność umowy o kredyt zawartej z poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International – EFG Eurobank Ergasias spółką akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Sąd uwzględnił złożony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzut zatrzymania.

Cały proces trwał od 25 II 2019 r.

Wyrok prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

 

Możliwość komentowania została wyłączona.