Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (3)

Jak odzyskać zaległe alimenty? 5 sprawdzonych metod!

Co zrobić jeśli pomimo zasądzonych alimentów, Twoje dziecko nie otrzymuje należnych mu pieniędzy? Gdzie możesz się zwrócić i kto może pomóc?

1. Jeżeli dysponujesz wyrokiem sądu bądź ugodą sądową lub aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji zaopatrzonym w klauzulę wykonalności złóż wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika. We wniosku warto wskazać, że wnosisz o prowadzenie egzekucji np. z wynagrodzenia o pracę dłużnika, z jego rachunków bankowych – jeśli znasz numer rachunku bankowego dłużnika wskaż go we wniosku. Jeśli wiesz, że dłużnik przykładowo wykonuje prace sezonowe i otrzymuje za to raz na czas wynagrodzenie, warto wskazać komornikowi gdzie i u kogo. Pracodawca czy zleceniobiorca dłużnika dostanie informację o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i pieniądze należne dłużnikowi, będzie musiał przesłać na konto komornika. Dlatego warto wniosek o wszczęcie egzekucji szczegółowo uzasadnić i wpisać wszelkie znane Ci dane.

2. W najbliższym Twojego miejsca zamieszkania komisariacie policji złóż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k.

3. Jeżeli nie jesteś w stanie odzyskać zaległych pieniędzy od byłego partnera (ojca lub matki dziecka) możesz złożyć do sądu pozew o tzw. alimenty uzupełniające od dziadków dziecka. Musisz jednak wykazać, że dziecko znajduje się w niedostatku

4. Ojciec lub matka Twoich dzieci przepisali majątek na członków najbliższej rodziny lub na nową partnerkę lub nowego partnera❓ Możesz wystąpić do sądu z tzw. skargą pauliańską.

5. Do sądu ogólnej właściwości dłużnika złóż wniosek o wyjawienie majątku! Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu majątku lub przyrzeczenia albo stawiwszy się takowego wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji skontaktuj się z nami!

Autorką artykułu jest Kinga Marciak – aplikant adwokacki; z Kancelarią związana od grudnia 2019 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.