Kopia Czy pomimo lockdownu mogę iść do fryzjera (5)

Rozwód bez orzekania o winie krok po kroku

Jeżeli zdecydowałaś/eś się na rozwód bez orzekania o winie i jeżeli pomiędzy Tobą a Twoim współmałżonkiem nie ma sporu odnośnie warunków rozstania istnieje duża szansa na to, że postępowanie potrwa krótko i spotkacie się w sądzie jedynie w trakcie jednej rozprawy.

Generalnie każde postępowanie o rozwód bez orzekania o winie ma jednakowy scenariusz:
1. Składasz pozew wszczynając tym samym całe postępowanie
2. Następnie sprawa zostaje zarejestrowana pod określoną sygnaturą i zostanie wyznaczony sędzia, który po sprawdzeniu warunków formalnych Twojego pisma (czy zostało ono opłacone, czy został dołączony odpis pisma dla drugiej strony etc.) zleci doręczenie odpisu pozwu Twojemu współmałżonkowi, najczęściej z jednoczesnym zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew
3. Po wymianie pism zostanie wyznaczony termin rozprawy
4. Na rozprawie zostaniecie przesłuchani
5. Zostanie wydany wyrok

Brzmi dość prosto prawda?

Od powyższych reguł są jednak wyjątki, o których warto wiedzieć! Jeżeli posiadasz wspólne potomstwo, sąd musi wziąć pod uwagę ich sytuację, orzec o kwestii władzy rodzicielskiej, o kontaktach i rozstrzygnąć w przedmiocie alimentów. Tylko Wasza pełna zgodna w tych trzech kwestiach sprawi, że postępowanie dowodowe w sprawie będzie maksymalnie ograniczone i co za tym idzie krótkie. Warto zatem jeszcze przed rozwodem zawrzeć tzw. porozumienie rodzicielskie i ustalić szczegóły dotyczące opieki nad dziećmi oraz finansowanie ich potrzeb.

Rozwód bez orzekania o winie nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Należy jednak opisać pokrótce przyczyny rozpadu pożycia oraz wskazać, że nie łączą Cię z współmałżonkiem więzi gospodarcze, albowiem nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego, wygasły między Wami uczucia, a co za tym idzie nie łączy Was więź emocjonalna i nie utrzymujecie kontaktów fizycznych. W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy również opisać – o czym była już mowa powyżej – ustalenia dotyczące kwestii związanych z małoletnimi dziećmi. Oczywiście to tylko przykładowe wyjaśnienie, każda sprawa jest inna, a zatem przygotowując swoje pismo dostosuj jego treść do swojej sytuacji.

Koszty procesu w sprawie rozwodowej to przede wszystkim opłata sądowa w kwocie 600 zł – wnosi ją wraz z pozwem osoba, która inicjuje postępowania. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie po zakończeniu postępowania sąd zwróci Ci 300 zł. Dodatkowo sąd Twojego współmałżonka zobowiąże do zwrotu na Twoją rzecz 150 zł. Rozwód więc tak naprawdę będzie Cię kosztował 150 zł.

Czas oczekiwania na taką rozprawę różni się w zależności od miejscowości i sądu – w Rzeszowie zazwyczaj wynosi od 2 do 6 miesięcy.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do nas!

Autorką artykułu jest Izabela Pączek – adwokat, dr nauk prawnych, właściciel Kancelarii

Jedna odpowiedź