”Frankowicze” kolejny raz wygrywają w SO Rzeszów

✅ Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 1653/19 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej przez kredytobiorców z Santander Consumer Bank SA z siedzibą we Wrocławiu.
✅Sąd oddalił powództwo o zapłatę uwzględniając złożony przez bank zarzut potrącenia i stosunkowo rozdzielił koszty procesu.
✅Pozew złożony 15 listopada 2019 r., zatem postępowanie trwało dość długo, odbyły się 3 rozprawy, 2 terminy z uwagi na pandemię zostały odwołane, dodatkowo przeprowadzony został dowód z opinii biegłego sądowego.
Wyrok nie jest prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.