Wygrana z Santanderem!

✅Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 2 września 2022 r., XXVIII C 470/21 ustalił nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty po 26 090,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2021 roku do dnia zapłaty oraz koszty procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

✅Pozew złożony 1 kwietnia 2021 r.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.