Wygrana z Getin Bankiem!

Nowa wygrana z Getin Bankiem!

✅To już drugi wyrok, uzyskany po ogłoszeniu w dniu 30 września 2022 r. przez BFG przymusowej restrukturyzacji banku.

✅Wyrokiem z dnia 10 października 2022 r. I C 558/20 wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny ustaliłże nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej przez naszą Klientkę z poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank S.A. w Katowicach i zasądził od pozwanego Getin Noble Banku S.A. w Warszawie na rzecz powódki kwotę 156 322,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu.

✅Pozew złożony 21 września 2020 r.

✅Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.