Wygrana z Santander Consumer!

✅Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 11 października 2022 r., I C 484/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy naszymi Klientami jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Santander Consumer Banku SA we Wrocławiu na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 157 535,06 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2021 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.

✅Pozew złożony 31 marca 2021 r.

✅Sąd nie uwzględnił złożonego przez bank zarzutu potrącenia, który został złożony w odpowiedzi na pozew, pominął dowód z opinii biegłego sądowego wobec braku zakwestionowania przez pozwanego wysokości roszczenia (suma wpłat dokonanych na rzecz banku wynikała z zaświadczenia sporządzonego przez pozwanego), świadkowie-pracownicy banku zostali przesłuchani w formie pisemnej.

✅Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.