Zabezpieczenie przeciwko Getin!

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o prawomocnym postanowieniu o zabezpieczeniu powództwa w sprawie przeciwko Getin Noble Bank!

✅Postanowieniem z dnia 30 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny I Cz 267/22 zmienił zaskarżone przez Kancelarię postanowienie w ten sposób, że udzielił zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego powódki o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna i nie wiąże powódki poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powódkę w wysokości i terminach określonych w umowie w okresie od dnia 6 października 2022r. do czasu prawomocnego zakończenia sprawy!

Mając na uwadze obecną sytuacją Getin Noble Banku jest to dla Nas bardzo duży sukces!

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.