PKO BP prawomocnie przegrywa!

✅Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 31 października 2022 r., I ACa 1532/21 oddalił apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny z dnia 28 września 2021 r., I C 205/21.

✅Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzutu zatrzymania.

✅O wyroku pisaliśmy tutaj: https://www.adwokatpaczek.pl/aktualnosci/wygrana-z-pko-bp-umowa-wlasny-kat-niewazna/

✅Pozew złożony 1 kwietnia 2021 r.

✅Wyrok prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.