Nieważność umowy mBank!

Drodzy Klienci, z nieukrywaną satysfakcją informujemy o kolejnym korzystnym wyroku uzyskanym przez Kancelarię dla “frankowiczów”!

✅Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym z dnia 14 grudnia 2022 r., I C 12/21 ustalił nieważność umowy zawartej przez naszych Klientów z dawnym BRE Bankiem.

✅Sąd zasądził jednocześnie na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich kwot wpłaconych na rzecz banku zgodnie z regułą dwóch kondykcji wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

✅Pozew złożony 8 stycznia 2021 r.

✅Kredytobiorcy nie spłacają rat kredytu już od 12 lutego 2021 r., albowiem w sprawie zostało wydane postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa.

✅Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.