Jakie są koszty procesu?

Zgodnie z treścią art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000,00 zł. Warto jednak wiedzieć, że w sytuacji, gdy kredytobiorca znajduje się w ciężkiej sytuacji finansowej może złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w tym od konieczności uiszczenia opłaty sądowej. W tym celu do wniosku należy złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, a tym samym wykazać, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi Cię na taki uszczerbek.

Do kosztów procesu dochodzą koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa udzielonego Twojemu adwokatowi w wysokości 17,00 zł. Dodatkowo mogą pojawić się również koszty związane z opinią biegłego sądowego, które są bardzo różne. Oczywiście zaliczkę na biegłego uiszcza ta strona procesu, która wnosi o jego powołanie. O tym jednak kto ostatecznie ponosi koszty opinii rozstrzygnie sąd w orzeczeniu końcowym (co do zasady jest to strona przegrywająca proces).

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.