Jak będzie wyglądał mój wyrok?

Podstawowym żądaniem, z którym występujemy na drogę postępowania sądowego w imieniu naszych Klientów, jest żądanie ustalenia nieważności umowy w sentencji wyroku. Jest to o tyle istotne, albowiem w naszej ocenie samo roszczenie o zapłatę nie przesądza bowiem co z ratami należnymi bankowi w przyszłości, a także co z zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na Twojej nieruchomości.

Dodatkowo sąd może również w kolejnych punktach zasądzić na Twoją rzecz kwotę która dotychczas została wpłacona do banku tytułem spłaty rat (przy zastosowaniu teorii dwóch kondykcji) lub rozliczyć tę kwotę z kapitałem który został Ci wypłacony (przy zastosowaniu teorii salda).

Jest także możliwość tzw. „odfrankowienia” umowy, wówczas korzystny wyrok zawiera rozstrzygnięcie dotyczące zasądzenia na Twoją rzecz określonej kwoty tytułem nadpłaconych rat kredytu.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.