Bez tytułu (Wpis na Facebooku) (4)

Czym są klauzule abuzywne?

Gdy planujesz zaskarżyć „frankową” umowę kredytową, podstawową kwestią jest jej analiza pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Pewnie większość z nas zastanawia się co to jest? Otóż klauzule abuzywne są to zatem niedozwolone postanowienia, które znajdują się w umowie, a które w pozwie będziemy kwestionować.

Aby sąd stwierdził, że umowa zawiera niekorzystne i niedopuszczalne dla nas zapisy, musimy wykazać, że:

1. W umowie występowaliśmy w charakterze konsumenta, czyli przykładowo do zakupu nieruchomości nie doszło w związku z wykonywaną przez nas działalnością gospodarczą, bądź środki z kredytu nie zostały przeznaczone na cel związany z działalnością gospodarczą. Na szczęście kwestia ta uległa zmianie, albowiem Od stycznia 2021 r. przedsiębiorca zawierający umowę, która nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności, może być traktowany jak konsument, co w naszej ocenie stanowi zielone światło także dla przedsiębiorców posiadających umowy „frankowe”;

2. Postanowienia umowy nie były z nami uzgadniane indywidualnie, a jedynie przystąpiliśmy do umowy zaproponowanej nam przez przedsiębiorcę, bez możliwości negocjacji jej zapisów;

3. Postanowienia umowy są sprzeczne z dobrymi obyczajami;

4. Postanowienia umowy rażąco naruszają nasze interesy.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.