Wygrana z Santanderem!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 4 grudnia 2023 r., I C 295/23 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Kredyt Bankiem, obecnie: Santander Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 października 2023 r. oraz zwrot kosztów procesu. Postępowanie trwało od 21 kwietnia 2023 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.